Vuurwerk verboden op de Breemakker!!

Het bestuur wil iedereen er nogmaals op attenderen dat het afsteken van vuurwerk op het voetbalcomplex in Knegsel niet is toegestaan.

Alleen met Oud en Nieuw mag consumentenvuurwerk worden afgestoken.

Voor het afsteken van professioneel vuurwerk gedurende het jaar dient toestemming te worden verleend door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

 

Mocht er toch knal- en siervuurwerk afgestoken worden dan zijn we, als bestuur van v.v. Knegselse Boys, genoodzaakt de eventuele boete te verhalen op de daders en andere sancties te moeten ondernemen.

 

Dus beste voetbalvrienden, laat het niet meer zo ver komen.

Er zijn tal van andere mooie en geweldige sfeeracties mogelijk.

 

Getekend,

 

Bestuur v.v. Knegselse Boysverbode-vuurwerk-jpeg