Vacatures v.v. Knegselse Boys 2018/2019

v.v. Knegselse Boys zoekt nog diverse vrijwilligers voor 2018/2019 (en langer)

De v.v. Knegselse Boys is bijna ontwaakt haar zomerslaap. Of noem het maar gewoon een lange siësta. Wat een ongelooflijk weer. Lekker voor de vakantieganger, maar dramatisch voor de werkende mens en zeker voor de vrijwilligers van ons “waterteam”.

Achter de schermen zijn onze bestuur mensen ook druk bezig geweest om alles voor 2018/2019 weer in orde te hebben. Voor hen is het duidelijk geen zomerstop, maar juist overuren.  Na de laatste Algemene Ledenvergadering moeten er nog diverse overdrachten plaats vinden en zal een en ander nog uitgezocht moeten worden en uitgewerkt moeten worden.

Ook zijn er helaas nog diverse openstaande vacatures die ingevuld kunnen en moeten gaan worden hierover de komende dagen dus meer………

Ben jij geïnteresseerd in een open staande functie of wil je zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Weet jij iemand die geïnteresseerd is in een open staande functie of wil hij/zij zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

 

Waarom is dit voor iedereen van groot belang?

Een vereniging wordt gevormd door haar leden. Dat zijn in ons gevoel natuurlijke personen (mensen). Zij zijn lid omdat zij het doel steunen, of minimaal één van de doelen. De leden betalen contributie om de vereniging draaiend te houden. Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene (leden)vergadering. Deze wordt doorgaans ten minste eenmaal per jaar gehouden; elk lid wordt daarvoor bij convocatie opgeroepen en is in de vergadering stemgerechtigd. Bij deze ALV presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging en nieuwe plannen. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer en wordt het bestuur ter zake gedechargeerd na controle (door een kascommissie). Maar de huidige bestuursleden kunnen het niet alleen af, ieders positieve bijdrage op welke manier dan ook is gewenst. Zowel voor het dagelijks bestuur maar ook voor de toekomst visie.

De vereniging is dus niet alleen gebaat bij een enthousiast bestuur, maar ook afhankelijk voor haar leden en hun een tomeloze positieve inzet. Dit kan zijn door mee te denken en mee te handelen naar het verbeteren van de diverse doelen of door de handjes mee uit de mouwen te steken bij een klus(je) dat geklaard moet worden. En deze mensen kun je nooit teveel hebben.

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk.

Tegenwoordig worden vrijwilligers opgedeeld in 2 categorieën: nieuwe en klassieke vrijwilligers.

* De klassieke vrijwilliger is iemand die jarenlang in dezelfde organisatie een taak blijft uitvoeren. Zijn of haar motivatie wordt vaak gelinkt aan sociale aspecten. De vrijwilliger blijft bij de organisatie omdat de andere vrijwilligers vrienden zijn en omdat hij of zij al jaren hetzelfde doet. Deze vorm komt aan het begin van de eenentwintigste eeuw minder vaak voor dan de nieuwe vrijwilliger.

* De nieuwe vrijwilliger gaat eerder “shoppen” en neemt een engagement op met een specifiek doel (iets leren, een problematiek oplossen).

Naar beide soorten vrijwilligers zijn we op zoek voor de onderstaande functies/taken op korte en/of lange termijn:

 

* extra leden voor Dinsdagochtend ploeg  (takenpakket en duur in overleg)  –> vacature extra leden Dinsdagochtend ploeg

* scheidsrechter voor junioren (op zaterdag) en senioren (op zondag) (takenpakket en duur in overleg) –> scheidsrechter voor junioren (op zaterdag) en senioren (op zondag)

* wedstrijd coördinator op zondag  (takenpakket en duur in overleg) –> Vacature wedstrijd coordinator zondag

* ondersteuning PR comité  (takenpakket en duur in overleg) –> Vacature extra leden PR comite

* ondersteuning SPONSOR comité  (takenpakket en duur in overleg)

 

Op onderstaande vacatures kan ook gereageerd worden maar is in minder urgent:

* extra leden voor Jeugdbestuur

(takenpakket en duur in overleg)

* extra leden voor Activiteiten comité

(takenpakket en duur in overleg)

* onderhoudsmedewerkers algemeen

(takenpakket en duur in overleg)

* jeugdtrainers en jeugdleiders zijn altijd welkom, dubbelle bezetting is nooit weg

(takenpakket en duur in overleg)

* dubbele bezetting op andere posities is ook nooit weg, dus staat jij vacature er niet bij, maar wil je wel iets betekenen dan kun je ook gewoon melden.

 

Ben jij geïnteresseerd in een open staande functie of wil je zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

 

Weet jij iemand die geïnteresseerd is in een open staande functie of wil hij/zij zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Met sportieve groeten,

Bestuur v.v. Knegselse Boys

knegselseboys@hotmail.com