(zeer belangrijke) Algemene Ledenvergadering 26 mei 2019

Aan de leden van V.V. Knegselse Boys

Hierbij nodigt het bestuur van de V.V. Knegselse Boys u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering welke wordt gehouden op donderdag 23 mei 2019 om 20.30 uur in de kantine van onze vereniging.

agenda Algemene Leden Vergadering 23 mei 2019

 Agenda:

  1. Opening

 

  1. Notulen ledenvergadering 24 mei 2018

 

  1. Bestuursverkiezing:

    Paul Swaans:        Aftredend en niet herkiesbaar

    Jos Heezemans:     Aftredend en herkiesbaar ???

    John van Bree en Henri Rijkers hebben tevens aangegeven om te stoppen als

    bestuurslid.

    Uitbreiding van het bestuur is een vereiste om VV Knegselse Boys draaiende te  

    houden       

 

  1. Financieel verslag seizoen 2017/2018

 

  1. vaststelling contributie seizoen 2019/2020

 

  1. Mededelingen bestuur

 

  1. Mededelingen commissies

   – Technische commissie

   – Sponsorcommissie

   – Kantine

   – Activiteitencommissie

   – Jeugdcommissie

   – Onderhoudscommissie

 

  1. Rondvraag

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur V.V. Knegselse Boys