(extra) Algemene Leden Vergadering op donderdag 29 augustus

Afgelopen ALV zijn we geëindigd met de woorden: “indien er niemand opstaat om bestuur aan te vullen, dan zou de voorzitter zijn voorzittershamer erbij neerleggen”.

We kunnen U mededelen dat er een extra Algemene Leden Vergadering komt, maar gelukkig met een positieve mededeling dat we 2x nieuwe bestuursleden officieel willen aandragen.

Hendrik-Jan van der Heijden wil het bestuur aanvullen en de functie van penningmeester op zich nemen.

Mark Michielse wil het bestuur aanvullen en de functie van secretaris op zich nemen.

Er is al een extra bestuursvergadering gewenst om de onderlinge takenverdeling en dergelijke door te nemen. Maar om beide officieel in ons bestuur op te kunnen nemen willen we dit graag met een ALV doen.

De datum voor deze Extra Algemene Leden Vergadering zal zijn op:

donderdag 29 augustus om 21.30 uur

Hoewel nu alle taken vervuld zijn in bestuur zijn we nog wel op zoek naar (minimaal) 1x aanvulling in hoofdbestuur om tot het oneven aantal te komen. Het gaat echter om een “gewoon” bestuurslid.

Graag tot de 29e allemaal.

2. Agenda Algemene Leden Vergadering donderdag 29 augustus 2019