Uitnodiging Algemene Leden Vergadering donderdag 3 september

Aan de leden van V.V. Knegselse Boys

Hierbij nodigt het bestuur van de V.V. Knegselse Boys u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering welke wordt gehouden op donderdag 3 september om 20.30 uur in de kantine van onze vereniging.

* let op:        de Algemene Leden Vergadering zal in de buitenlucht plaats vinden

* let op:        indien het weer te slecht is zal de Algemene Leden Vergadering verzet worden naar 10 september (berichtgeving zal tijdig volgen via onze mediums)

Agenda:

1. Opening

2. A) Notulen ledenvergadering  23 mei 2019

    B) Notulen extra ledenvergadering 29 augustus 2019

3. Bestuursverkiezing:

    * Aftreden en niet herkiesbaar:                         Gerard Wijnands

    * Voordracht bestuurslid (notulist):                   Robin van de Ven

4. * Financieel verslag seizoen 2018/2019

    * Financiële status seizoen 2019/2020

5. Mededelingen bestuur

6. pauze

7. Mededelingen commissies

   A)     Sponsor Commissie

   B)     Technische Commissie

   C)     Kantine Commissie

   D)     Onderhouds Commissie

   E)     Energie Commissie

   F)     Activiteiten Commissie

   G)    Jeugd Commissie

   H)     Verbouw Commissie

8. Openstaande vacatures

9. Rondvraag

10. Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Bestuur V.V. Knegselse Boys