Hoofdbestuur

Jos Heezemans voorzitter 06-16100104
Mark Michielse

secretaris (en vice voorzitter)

contact TC

corona coordinator

06-18606177
Hendrik-Jan van der Heijden penningmeester 06-46004806
Paul Verstijnen

contact energie projecten

contact onderhoud cie

06-33801886
Robin van de Ven

contact sponsor cie.

notulist

06-37355388
John Teunissen

algemene zaken

contact activiteiten cie.

contact website/facebook

 06-12919662
vacature lid