Leden van Verdienste

Piet Sleegers Ϯ

Frans Heijmans Ϯ

Piet Soetens

Janus Teurlings

Mark Michielse

Walter van de Ven

Hans Becx

Koen Bartholomeus

Paul Swaans

Jan van Breugel