Leden van Verdienste

Piet Sleegers Ϯ

Theo Heijmans

Piet Soetens

Janus Teurlings

Mark Michielse

Walter van de Ven

Hans Becx

Koen Bartholomeus