Aanmeldformulier

Legitimatie

Ben je 16 jaar of ouder vul dan deze gegevens in:

Adresgegevens

Overschrijving:

Ben je al KNVB lid? vul dan onderstaande gegevens in. Nieuwe leden die de afgelopen drie jaar lid zijn geweest bij een vereniging die is aangesloten bij de KNVB dienen zorg te dragen voor overschrijving vanuit hun voormalige club. Dit zal door Knegselse Boys verder verzorgd worden.

Machtiging contributie

Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen dient u het sepa machtigingsformulier in te vullen en ondertekent in te leveren bij onze secretaris. U kunt dit formulier hieronder downloaden.

Download hier het Sepa machtigings formulier voor incasso.   

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. Heb je vragen of suggesties? Mail naar: secretaris@knegselseboys.nl.