Corona richtlijnen

Beste leden, supporters en bezoekers op sportpark De Breemakker

Bij de v.v. Knegselse Boys hebben we de volgende richtlijnen en we gaan er van uit dat iedereen de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht neemt !

Alleen samen, kunnen we blijven voetballen!! #Samenvooruit

De regels voor een veilig sportpark en kantine:

Bij de ingang van ons terrein zal een registratie map komen te liggen. Graag ieders medewerking om bij ieder bezoek op ons terrein hierin je gegevens achter te laten.

Op de tafel zal tevens eens ontsmettings pompje staan. Welke ook nog op andere plekken te zien zullen zijn.

* overal geldt de 1,5 meter maatregel

* heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht

* kom je uit een oranje reisgebied? dan 10 dagen thuisquarantaine

* ga niet buiten de aangegeven zones zitten

* Bezoekers, spelers, leden dienen zelf hun (gezondheids)risico in te schatten of zij zich buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts. Bij twijfel: blijf thuis!

* Houdt afstand tot het kantinepersoneel, ook bij het doen van bestellingen aan de bar.

* Tafels en stoelen worden door het kantinepersoneel gepositioneerd. Gelieve deze niet te verplaatsen zodat de 1,5 meter regel gehandhaafd kan worden. Vol = vol

* In de kantine is het niet toegestaan om te staan. Iedereen die binnen is heeft een zitplaats en zit zoveel mogelijk op zijn/haar stoel. Vol = vol

* Voor de kantine geldt een maximaal aantal personen dat tegelijk binnen mag zijn. Op dit moment wordt bekeken hoeveel mensen er wettelijk in de kantine mogen. De uitkomst hiervan zal worden gecommuniceerd door middel van een poster bij de ingang van de kantine. Vol = vol

* Er zal een registratie plaatsvinden bij binnenkomst van de kantine. Dit kan ingevuld worden in de map bij de ingang van ons sportpark. Hierin doen we een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid om deze compleet en correct in te vullen. Voor de bezoekende teams is 1x contactpersoon voldoende. (Registratie is wettelijk gezien niet verplicht)

De regels voor een veilig gebruik van de kleedkamers:

* maximaal 8 personen tegelijk in 1 kleedlokaal

* ieder team krijgt maar 1x kleedkamer toegewezen

* iedereen dient zich zo snel mogelijk om te kleden (en te douchen)


* douches mogen gewoon gebruikt worden, graag na afloop de kleedkamer netjes en opgeruimd te houden

*  trainers en begeleiding zo min mogelijk aanwezig zijn in de kleedlokalen

* besprekingen in de buitenlucht

* elke speler heeft een eigen bidon

De regels voor een veilig gebruik van ons sportpark: